Magyar Angol

Beutaztatás

 

Megalakulásakor a Kult-Turist-ITH Kft. az idegenforgalom, azon belül is a beutaztatás terén kezdte meg tevékenységét, amely során az elmúlt évtizedek alatt tekintélyes tapasztalatot szerzett. Elsősorban csoportosan érkező vendégek számára szervezünk egyedi igények alapján összeállított programokat a kelet-közép-európai régió országaiba. Kiemelt célunk, hogy a hagyományos turizmusnál sokrétűbb, a régió egyedi arcát alaposabban bemutató tanulmányutakat kínáljunk a kultúra számos területén.

Hogy csak pár példát említsünk, tanulmányutat szerveztünk amerikai egyetemi tanároknak a magyar építészetről; német egyházi képviselőknek a magyar egyházak karitatív tevékenységéről; finn botanikusoknak a magyarországi növényvilág jellegzetességeiről; japán táncosoknak a magyar néptánc hagyományok ápolásáról; újzélandi zenészeknek a magyar népzenéről, zenei életről.

Területi lefedettségüket illetően tanulmányútjaink elsősorban Magyarországhoz, a balkán térséghez (Horvátország, Szlovénia, Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina), ill. Erdélyhez kötődnek, de régiós közreműködő partnerként rész veszünk Prágához, Bécshez, Varsóhoz kapcsolódó kulturális programok helyi szervezőjeként is.